EKG pro Pussy Riot: Dopis Putinovi / Письмо Путину

Petici za propuštění členek ruské punkové skupiny Pussy Riot podepsalo v Praze a v Brně 112 diváků a účinkujících literárního kabaretu EKG.

Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš věnovali část svého květnového literárního kabaretu EKG v pražském Divadle Archa a brněnském Hadivadle ruské punkové skupině Pussy Riot.

Její členky jsou již třetí měsíc ve vězení kvůli vystoupení kritizujícímu současné poměry v Rusku a prezidenta Vladimíra Putina.

„Vážený pane prezidente, rozumíme Vám. Pro každého muže je vždy velmi nepříjemné, když ho pěkná dívka nechce, když ho odmítá, když ho kritizuje. Muž Vašeho formátu by se však neměl urážet ani doprošovat. To že vás dívky ze skupiny Pussy Riot odmítají, není důvodem, abyste je zavíral do vězení,“ píše se v petici nazvané „Dopis Putinovi“. Ta vyzývá k okamžitému propuštění Pussy Riot na svobodu. Během představení ji podepsalo několik desítek diváků Divadla Archa.

Otevřený dopis podepsalo 112 účinkujících a diváků, mezi nimi také divadelní režisér Ivo Krobot, herečka a hudebnice Johana Švarcová, hudebník a filmový režisér Petr Marek, fotograf Evžen Sobek a ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab.

Dopis Putinovi

Vážený pane prezidente,

rozumíme Vám. Pro každého muže je vždy velmi nepříjemné, když ho pěkná dívka nechce, když ho odmítá, když ho kritizuje. Muž Vašeho formátu by se však neměl urážet ani doprošovat. Najděte si jiné dívky, které na Vás budou hodné a budou mít blíže k Vaším názorům na svět a sebe sama. To že vás dívky ze skupiny Pussy Riot odmítají, není důvodem, abyste je zavíral do vězení.

Proto Vás žádáme: Propusťte členky skupiny Pussy Riot Marii Aljochinovou, Naděždu Tolokonnikovovou a Jakatěrinu Samucevičovou neprodleně na svobodu, zastavte jejich stíhání a šikanování. A najděte si k sobě někoho jiného.

Věříme, že současné Rusko je svobodná a demokratická země, kde má každý občan možnost svobodně vyjádřit, kdo se mu líbí, a kdo ne.

Hodně štěstí ve Vašem profesním i soukromém životě Vám přejí

Jaroslav Rudiš, spisovatel

Igor Malijevský, básník a fotograf

Письмо Путину

Уважаемый господин президент,

мы Вас понимаем. Каждому мужчине всегда очень неприятно, когда его отвергает красивая девушка, когда она его критикует. Однако мужчина Вашего масштаба не должен обижаться или просить о чем-то. Найдутся другие девушки, которые будут с Вами милы и обходительны и которые будут разделять Ваши взгляды на мир и на себя самого. Тот факт, что девушки из Pussy Riot отвергают Вас, еще не повод для их ареста.

Поэтому мы просим Вас: немедленно освободите участниц группы Pussy Riot Марию Алеxину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, прекратите их преследование и травлю. А Вы найдете себе кого-нибудь другого.

Мы верим, что современная Россия это свободная и демократическая страна, каждый гражданин которой имеет возможность свободно говорить о том, кто ему нравится, а кто нет.

Большого счастья в Вашей профессиональной и частной жизни Вам желают

Ярослав Рудиш, писатель

Игорь Малиевский, поэт и фотограф